Privacy - Sportvereniging Olympia Cuijk

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Privacy

Info
Privacy beleid
Als u lid bij ons wordt hebben wij uw gegevens nodig om een overeenkomst met u te kunnen sluiten. S.V. Olympia Cuijk vindt het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan. We dragen er zorg voor en bewaren ze veilig. Wat we met uw persoonlijke gegevens doen en waarom we ze nodig hebben kunt u vinden in onze privacyverklaring. Het is mogelijk dat hier wijzigingen in plaats vinden. De meest actuele privacyverklaring kunt u altijd bij ons op de website vinden. We raden u dan ook aan om regelmatig onze website te bezoeken. Als u na het lezen van deze verklaring nog vragen heeft kunt u contact opnemen via info@olympia-cuijk.nl.

Privacyverklaring
Dit is de privacyverklaring van Sportvereniging Olympia Cuijk, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40215962, hierna te noemen: S.V. Olympia Cuijk.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: info@olympia-cuijk.nl

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.  

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. Onze website maakt wél gebruik van first cookies. Dit zijn cookies die door de site zelf worden gezet en alleen door de site zelf kunnen worden gelezen. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.
Onze website maakt géén gebruik van third-party cookies. Deze cookies worden gezet door derden. Dit zijn bijvoorbeeld reclamebedrijven of bedrijven die aan dataverzameling doen. Wij als vereniging maken gebruik van Facebook. Op onze website hebben wij ook een link naar Facebook. De social media kanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-UA privacy shield.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.
U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
S.V. Olympia Cuijk verkoopt uw gegevens niet aan derden en deelt deze gegevens ook niet met derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met partijen die in onze opdracht uw gegevens verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Daarin wordt afgesproken dat deze partijen hetzelfde doel, mate van vertrouwelijkheid en beveiligingsniveau van de gegevens hanteren als wij doen. S.V. Olympia Cuijk blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht S.V. Olympia Cuijk te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. Mocht u hier gebruik van willen maken kunt u contact opnemen via: info@olympia-cuijk.nl  U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal S.V. Olympia Cuijk deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van ons hebben ontvangen.
Eveneens wil S.V. Olympia Cuijk u er op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

Beveiliging persoonsgegevens
S.V. Olympia Cuijk treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is.

Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van S.V. Olympia Cuijk. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid
Wij passen onze privacyverklaring van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze verklaring worden opgenomen. S.V. Olympia Cuijk raadt u dan ook aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of S.V. Olympia Cuijk wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via: info@olympia-cuijk.nl

Regels voor het maken van foto, film en geluidsopnames
Om de privacy van onze leden, vrijwilligers en bezoekers te beschermen, zijn er regels voor het maken van foto's, films en geluidsopnames. Onderstaande regels gelden voor leden, vrijwilligers en bezoekers.
 • U mag foto- of filmopnames maken van uzelf in de sporthal/ gymzaal, maar er mogen geen leden, vrijwilligers of bezoekers herkenbaar te zien of te horen zijn.
 • Wees terughoudend met het maken van foto- of filmopnames van anderen. Wilt u toch een opname maken van iemand anders? Vraag dan vooraf toestemming aan diegene. Vertel er ook bij wat u met de foto of film wilt doen.
 • Als iemand niet in staat is om toestemming te geven, mag u géén foto- of filmopnames van die persoon maken. Ook van kinderen mag u geen foto- of filmopnames maken.
 • Wilt u een foto of film bijvoorbeeld delen via social media? Zorg altijd dat er geen andere mensen op de achtergrond van uw foto/film zichtbaar zijn
 • Het gebruik van verborgen camera’s is niet toegestaan.

Regels voor het gebruik van social media
Uiteraard mag u via social media laten weten wat u van S.V. Olympia Cuijk vindt.
Graag zelfs! U mag echter niet zomaar foto’s of filmpjes die u heeft gemaakt op social media zetten.
Bij het gebruik van social media gelden de volgende regels:
 • Vraag altijd vooraf, met inachtneming van de bovenstaande regels voor het maken van foto’s, films en geluidsopnames, toestemming aan de persoon die u wilt fotograferen of filmen. Vertel er ook bij wat u met de foto of een film wilt doen.
 • Ga er respectvol mee om wanneer iemand na plaatsing van een foto of film verzoekt om deze te verwijderen.
 • Wees bewust van het karakter van social media. Als iets op internet staat, is het bijna onmogelijk om het ooit weer helemaal te verwijderen.
 • Doe niets op social media wat u, leden, vrijwilligers of bezoekers van S.V. Olympia Cuijk kan schaden.

Doel
        


Welke persoonsgegevensGrondslagBewaartermijnOntvangers
Het uitvoeren van de lidmaatschaps-overeenkomst.
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mail adres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht

Uitvoering van de overeenkomst
Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna.
 
 • Ledenadministratie
 • Desbetreffende docent
Administratie
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adresgegegevens
 • E-mail adres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Bankgegevens

Uitvoering van de overeenkomst
Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna. Na beëindiging van uw lidmaatschap alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.
 • Ledenadministratie
 • Penningmeester

(Medische) veiligheid waarborgen in de les.
 • Medische bijzonderheden
Uitvoering van de overeenkomst
Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna
 • Desbetreffende docent
Het verrichten en versturen van aankopen uit onze webshop.
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mail adres
 • Telefoonnummer
 • Kledingmaat
 • Bankgegevens

Uitvoering van de overeenkomst
Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.
 • Kledingcommissie
 • Penningmeester

Website/facebook:
Het plaatsen van informatie over evenementen.
Sfeerimpressies van een les of evenement.

 • Foto
 • Video

ToestemmingZolang als men aangemeld is.
Iedereen die deze kanalen bezeoekt.
Om onze digitale dienstverlening te verbeteren
 • Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies)
 • IP-gegevens
ToestemmingIedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd.
 • Website-beheerder
 • Analytics tools

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu